Tirsdag 20. februar 2018

Bestyrelsesmøde 18:30

Bestyrelsesmøde klokken 18:30.

 

Pernille har sendt afbud

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferater
Gennemgang af økonomi og restance
Gennemgang af beboerhenvendelse
kommentarer til budget 2018
kommentarer udkast til regnskab 2017
kommentarer til indkaldelse til generalforsamling
Service mobilsug
tilbud på driftaftale fra Hans Werner Morell, DEAS
Vedtægterne § 10. Ejernes vedligeholdelsespligt
Bestyrelsens beretning 2017
Større vedligeholdelse i 2018
Ny administrationsaftale fra 1.4.2018 (papirer til underskrift ikke modtaget endnu)
køreplan for generalforsamling 2018
Eventuelt