<

1. november skifter vi ejendomsservicefirma 30-10-2018 - 18:00

 1. november skifter vi ejendomsservice selskab til Aamann & Wulff Aps. 

De står for den daglige drift, trapperengøring og vinduespolering.

 

Vagt telefon uden for normal arbejdstid:

Ejendommen tilknyttes vores 24 timers døgnvagt, hvor der kan ringes til VED AKUT opstået problemer i tidsrummet kl. 15.00 – 7:00. Telefon nr: 72170717

 

Ordningen skal uden for den normale åbningstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser mod bygningen eller alvorlige Driftsforstyrrelser.

 

Et akut problem kan fx Være:

Svigt i Varmeforsyningen eller vandforsyningen i større omfang.

Svigt i elforsyningen.

Brud på vandledninger og rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.

Skybrud.

 

VIGTIGT: En akut skade er fx. ikke:

En dør der ikke lukker ordentlig.

En vandhane eller et rør der drypper forsigtigt
Eller pæren er gået i opgangen.

 

Er du i tvivl så kontakt Bestyrelse@detflesiblehus.dk
 

<