<

Nyhedsbrev fra bestyrelsen november 201904-11-2019 - 06:36

Her er en lille update fra bestyrelsen i Det Flexible Hus.

Nyhedsbrev – november 2019
Kære nabo
Den nuværende bestyrelse blev konstitueret efter generalforsamlingen i april og har nu afholdt møder i juni, august og oktober. Vi har arbejdet med en del forskellige emner såsom mangelfuld rengøring (er påtalt og bør være forbedret), vedligeholdelsesplan (skal opdateres), større vedligeholdelses-opgaver (udbedring af fuger) og parkering i gården. Vi modtager løbende beboerhenvendelser om stort og småt, og vi forsøger at svare så godt, vi kan. Der er imidlertid også emner, som bestyrelsen ikke kan eller skal svare på, og som må forventes at blive håndteret af ejeren selv. Det kan dog være vanskeligt at vide præcis, hvor den linje går, så nogle af de nedenstående emner tegner nogle konturer op. God fornøjelse.
Mvh Bestyrelsen for Det Flexible Hus


Mangler du plads til din cykel?


Det kan specielt for beboere i opgang 28, 30 og 32 være vanskeligt at finde plads til sin cykel i kælderen, da fællesrummet og varmecentralen optager en del plads under disse opgange. Vi kan som beboere hjælpe hinanden med, om der er cykler, der henstår ubrugte i længere tid, og om der derfor er behov for en ny runde for at fjerne cykellig. Det er dog ikke indtrykket for nuværende. I første omgang vil vi i bestyrelsen derfor foreslå, at man også anvender de øvrige kældre, hvor der er en del ledige pladser til cykler.

 


Kommer gulvvarmen ikke på? Er der en læk under vasken?


Det er ofte naturligt at henvende sig til bestyrelsen om stort og småt, hvilket bestemt også kan være på sin plads. Bestyrelsen vil dog opfordre til, at man orienterer sig i vedtægterne om, hvad bestyrelsen kan hjælpe med, og hvad man selv må løse, før man skriver til bestyrelsen. Der er i øvrigt hjælp at hente på www.detflexiblehus.dk, hvor du finder både vedtægter og en liste over håndværkere. Derudover kan vi kun opfordre til, at vi hjælper hinanden med gode tips og tricks, men man skal naturligvis sørge for selv at tage ansvar for at få løst det pågældende problem.

 


Affald, pap, storskrald mv.


Bestyrelsen har lagt mærke til, at der ofte smides pap ud, hvor det ikke er foldet sammen, så der hurtigt bliver fyldt op i rummet til papaffald. Det er en skam for de øvrige beboere, som så ikke kan finde plads til deres papaffald. Til eksempel var der for nylig smidt en stor papkasse ud fra en babyjogger. Papkassen var ikke foldet sammen, indeholdt en masse reklamer mv., og så var den bare smidt ned, så der ikke var plads til ret meget mere i containeren. Sørg for at tage hensyn til hinanden og smid affaldet i de rette containere. Så skal din nabo ikke gå forgæves med sit affald.

I samme omgang er det værd at pointere, at restaffald, der smides i skraldeskakten i opgangene selvfølgelig skal være i lukkede poser, så der ikke kommer lugtgener, så let affald ikke blæser op igennem skakten eller giver problemer for affaldssugebilen.

 


Parkering


Parkeringspladsen ved siden af Det Flexible Hus er nu nedlagt. Bestyrelsen vil derfor tilbyde, at man kan få en midlertidig parkeringstilladelse til håndværkere, mens man får foretaget reparationer i sin lejlighed. Det kan ske ved at skrive til bestyrelsen om en tilladelse, hvor du skriver følgende oplysninger: tidsrum, navn på firma og registreringsnummeret på bilen. Bestyrelsen skal have mailen senest tre arbejdsdage, før parkeringstilladelsen skal anvendes.
Flere beboere har observeret, at vores mulighed for korttidsparkering i gården bliver (mis)brugt af personer, der ikke er beboere eller er på besøg hos beboere. Vi kan kun opfordre til, at det bliver venligt påtalt, hvis man observerer det. Derudover har Bestyrelsen bedt City Parkering rundere oftere, og vi drøfter muligheden for at gøre det tydeligere ved indkørslen, at parkering i gården er forbeholdt beboere eller håndværkere mv. med ærinde i Det Flexible Hus.
Det kan også tænkes, at problemet vil begrænse sig selv, den dag vores nabobygning er opført, hvorefter gården vil have en mindre åbning og dermed komme til at fremstå mere privat.

 


Effekter i opgange


Den forrige bestyrelse blev kontaktet af flere beboere omkring opstilling af effekter i opgange/på reposer. Det blev i forlængelse heraf drøftet på generalforsamlingen i april 2019, hvor der var opbakning til at arbejde videre med spørgsmålet. Bestyrelsen har indhentet information herom fra såvel kommunen som brandmyndighederne, der understreger, at der ikke må stå effekter på reposer/i trappeopgange. Bestyrelsen vil komme med et opslag herom i den nærmeste fremtid

<