Når lyd fra naboen bliver til støj

Mere end 300.000 danskere bliver generet af støj fra deres naboer. Det betyder ikke, at 300.000 danskere støjer. Vi har meget forskellige grænser for, hvornår lyd bliver til støj.

Støj fra naboer er et meget følsomt emne, for vi skaber jo alle støj, når vi bevæger os rundt i boligen og foretager almindelige gøremål, og der skal jo også være plads til børns leg og til at holde selskaber og fester. Hvis du vedvarende føler dig generet af naboers støj, er det altid en god idé at få en snak om det først. Mange er slet ikke klar over, at en given aktivitet kan høres hos naboerne.

Hvis ikke dette hjælper, må man føre en logbog med dato, tidspunkt og oplysning om støjgenens art. Dette skal bruges som evt. bevis og er baggrund for administrators skriftlige henvendelse til lejlighedens ejer. Er der flere naboer der føler sig generet og sammen klager står man stærkere.

Der er ingen entydige love eller regler for, hvornår man støjer for meget, men i praksis vil det høre ind under politivedtægten, og det er da også politiet, man skal klage til, når alle ovenstående muligheder er udtømt. Det gælder bl.a. høj musik, støjende adfærd og hundegøen.