10.06.2018


Pas dine rør


Vand, mere vand

Det bedste middel mod forstoppelser i lejlighedens afløbsrør i badeværelse og køkken er vand.

Med jævne mellemrum fyldes vaske helt op med vand. Gerne varmt vand, men ALDRIG kogende vand. Lad varmtvandshanen løbe 30-60 sekunder, så er det normalt godt varmt vand til formålet. Fjern bundproppen og lad vandet skylle ud (Fjern bundproppen helt fra vasken, så er rense-virkningen størst). Kogende vand skader rørene ved forstoppelser.

Hvis der er problemer med forstoppelser, så skyl vand igennem på denne måde hver 14. dag. Eller oftere hvis der kommes fedt mv. i køkkenvasken.


Det allerbedste

Det der sætter sig i rør og i vandlåse, er det, der er hældt i vasken. Det er det, der giver forstoppelser i køkkenet og i badeværelset. Og i det lodrette rør mellem lejlighederne, hvis der kommer store genstande som hygiejnebind, bleer mv. i toilettet.

Det allerbedste er derfor ikke at bruge køkkenvask, håndvask og toilet som skraldespand. Brug i stedet BIO-komposten og din affaldsbeholder. Tør fx fedt af pander (når fedtet er kølnet af) og andre køkkenredskaber med køkkenrulle og kom det BIO-kompost, inden der skylles / vaskes (eller sættes i opvaskemaskinen). I BIO-kompost skal også alle former for skral fra rodfrugt og anden frugt. Vaskes der nye kartofler, så hæld vaskevandet med de fine kartoffel-hinder ud i toilettet.


Vandlåse

Vandlåse skal sikre, at der ikke komme ubehagelige lugte ind i lejligheden fra afløbssystemet. Vandlåsen fungerer ved, at den altid skal være fyldt med vand. Når en vandhane bruges fyldes vandlåsen automatisk. Men sker dette ikke gennem nogle uger i en varm sommer, kan vandet fordampe, og det kan begynde at lugte.

I badeværelset er vandlåsen under den løse, aflange rist i gulvet i brusekabinen. - Vandet fra håndvasken i badeværelset løber hertil. Det der skylles fra denne håndvask lander i vandlåsen i dette gulvafløb.

Under køkkenvaske er vandlåsen det U-formede rør.

Hår, fedt, sand, ja, alt hvad der kommer i vaskens afløb kan sætte sig vandlåsen, og den kan stoppe helt til. - Se oven for om Det allerbedste.

Rensning

Vandlåsen i brusekabinen kan normalt tages op med hånden. Sidder den for fast kan den løsnes ved at trække i den med en tang med flade (ikke skærende) kæber. Vandlåsen renses enklest og mest hygiejnisk ved at skylle den i en spand med varmt vand, brug handsker. Brug evt. opvaskemiddel i vandet. Indholdet i spanden skylles ud i toilettet. Brug toiletskyllet et par gange umiddelbart herefter.

Med vandlåsen og gulvristen fjernet skylles renden under risten og afløbet, hvor vandlåsen har sin plads, grundigt.

Sørg for at anbringe vandlåsen helt ned i gulvafløbet bagefter. Denne "operation" bør udføres hver anden måned. Måske oftere hvis der kommer meget hår og andet affald i håndvasken og ved brug af brusekabinen. Eller hvis vaskemaskinen bruges meget ofte, sæberester kan være med til at stoppe røret fra håndvasken til vandlåsen.

Vandlåsen under køkkenvasken kan skilles ad. Skru forsigtigt med to hænder på samlingerne omkring U-røret. Hold en spand eller andet under. Vandet, og hvad der ellers er, i vandlåsen skvulper meget let ud. Rens vandlåsen i en spand varmt vand, som lige beskrevet ovenfor.

Skal alle rørene under køkkenvasken renses bør slangen fra opvaskemaskinen afmonteres fra røret, for ikke at beskadige slangen.

Vær MEGET forsigtig og omhyggelig, når vandlåsen / U-røret herefter skal samles og skrues sammen med de andre rør. Sørg for at alle pakninger er rene og hele og sidder korrekt inden rørdele skrues sammen.
Denne "operation" bør udføres et par gange om året. Oftere hvis der kommer fedt, kaffegrums, theblade, sand og andet køkkenaffald i køkkenvasken.

Check at samlingerne er tætte ved at holde et stykke køkkenrulle omkring hver enkelt, og skyl vand ud igennem vasken. Utætheder kan igennem længere tid give vandskader hos dig selv og i lejligheden nedenunder!

Der kan anvendes en gummirenser / -svupper / sugekop (kært barn har mange navne) for at skaffe luft igennem og bringe en forstoppelse i opløsning. Kom vand i vasken, og anbring sugekoppen helt tætsluttende hen over risten i bunden af vasken.

Der pumpes en 10-12 gange ved at presse og slippe stangen på sugekoppen. Det kan ofte løsne en forstoppelse, men ikke hvis den er stor og fast. Hold en klud tæt hen over overløbet øverst i vasken. Det kan sprøjte ud dér, hvis sugekoppen bruges meget kraftigt.


Ingen kemikalier i afløbet

Kemikalier skal aldrig i afløbet. De er til skade for biologien på renseanlægget. Dette gælder også "afløbsrens" og fx kaustisk soda og klorin.

Desuden kan mange kemikalier i værste fald ødelægge rørene i lejligheden, så der sker vandskader hos dig selv og i lejligheden nedenunder!

Derfor skal der ALDRIG bruges kemikalier, hvis der opstår forstoppelser.

Maling(rester), terpentin, olie og lignede skal ALDRIG i hverken vaske eller toilet. Det er kemikaliaffald og skal forsvarligt emballeret afleveres i gårdens skab for kemikalieaffald. Eller afleveres på kommunens genbrugsstation, specielt hvis det er større mængder.


Der kan bruges

Split bør kun anvendes af professionel VVS'er.

Ved voldsomme forstoppelser kan der anvendes en spiralsplit. Det er en tynd spiralsnoet, kraftig stålkabel, der er oprullet i et plasthus. Det skal ALTID være af typen med rund afslutning yderst på stålkablet.

Denne håndrenser kan anvendes i rør under køkkenvasken, når vandlåsen er fjernet. Når håndtaget drejes føres stålkablet ind i røret og kan ofte løsne en forstoppelse. Er man ikke yderst forsigtig kan rør og deres samlinger ødelægges.

Der må ALDRIG anvendes spidse eller skarpe ender på stålkablet. Det ødelægger plastrør, så der sker vandskader hos dig selv og i lejligheden nedenunder!