Grundejerforeningen Ørestad City

Drift og Vedligehold

Grundejerforeningen skal ifølge vedtægterne bl.a. drive, vedligeholde og forny fælles områder og anlæg, varetage medlemmernes fælles interesser og sikre bygningsmæssig kvalitet og rekreative værdier i området.

Grundejerforeningens arbejde

I Ørestad City arbejder grundejerforeningen bl.a. med udvikling og drift af Byparken og bydelens andre byrum og udearealer, behandler henvendelser om brug af grundejerforeningens arealer, udfører snerydning på grundejerforeningens veje samt sørger for, at der hvert år i december bliver opsat julebelysning.

Arrangementer i Ørestad City

Grundejerforeningen arrangerer desuden arrangementer i bydelen og samarbejder med forskellige aktører i området om at skabe den bedst mulige udvikling af byliv, aktiviteter og sammenhold i bydelen.