Årsregnskab

Ejerforeningen afholder udgifter til den samlede ejendoms drift og vedligeholdelse på ejerlejlighedsejernes vegne. Samtidig opkræves fællesbidrag fra ejerlejlighedsejerne.

Ejerforeningen fører regnskab med sine udgifter og indtægter, og der aflægges årsregnskab. I forbindelse med årsregnskabet udarbejdes tillige et budget for det kommende år.

Årsregnskabet og budgettet fortæller noget om, hvilken standard ejerforeningen ønsker at opretholde eller etablere for ejendommen. En velfungerende ejerforening vil sørge for stabil drift, det vil sige opretholdelse af en for ejendommen tilfredsstillende vedligeholdelse inden for det lagte budget.

Nedenfor findes årsregnskaberne for ejerforeningen.