Velkommen til Ørestad og ikke mindst velkommen til Det Flexible Hus.

For at give dig/jer en, forhåbentligt, nem og smertefri start her i bebyggelsen, har vi her samlet en række informationer som vi, i bestyrelsen, tænker, kan være nyttige.

Ejerforeningsbestyrelsen

Bestyrelsen for ejerforeningen består af 5 medlemmer og en suppleanter. Bestyrelsen er ansvarlig for ejendommens drift og er beboernes bindeled til ejendomsadministrationen og viceværten i sager, der vedrører hele ejendommen. Herudover kan bestyrelsen tage initiativ til fællesaktiviteter eller mindre nyetableringer i ejendommen.

Ejendomsadministration og vicevært

Administrationen af Det Flexible Hus varetages af DEAS. De tager sig af det praktiske omkring budget og regnskab, den årlige generalforsamling, vand og varmeafregning og opkrævning af fællesudgifter.

Aamann & Wulff Aps står for den daglige drift af ejendommen. Det omfatter bl.a. rengøring og vedligehold af ejendommens installationer og fællesarealer. Viceværten kan kontaktes omkring konkrete problemer på fællesområderne. Mere overordnede spørgsmål eller problemstillinger i forhold til driften af ejendommen skal rettes til bestyrelsen, der vil følge op på sagen.

Nøgler

Da du overtog lejligheden skulle du gerne have fået tre nøgler og et plastickort fra Protect Låse, der giver adgang til bestilling af ekstra nøgler. Hvis du ikke har fået det, skal du i første omgang kontakte sælger og ellers Protect Låse

Nyttige dokumenter

Ved overtagelsen skulle der også gerne have fulgt en mappe med omkring vedligeholdelse af boligen. Hvis du ikke har fået den, skal du kontakte sælger, da mappen indeholder megen relevant information. Forhåbentligt har du også fået et eksemplar af vores husorden og vedtægter – ellers kan de hentes på hjemmesiden. Disse to dokumenter danner rammerne for, hvordan man bor i Det Flexible Hus og er derfor rigtigt gode at læse igennem. For at få adgang til alle dokumenterne skal du først oprette dig som bruger af hjemmesiden. Dette gøres ved at sende bestyrelsen en mail

Navneskilt til postkasse og dørtelefon

I skal sende en mail til , I skal skrive i emnefeltet ”Det Flexiblehus, C. F. Møllers Alle 28-40”. I mailen skal I skrive hvad I vil have til at stå på postkasse og dørtelefon og så sørger viceværten for, at der kommer navneskilt på begge dele.

Fælleslokale

Det Flexible Hus har et fælleslokale og et værksted som beboerne frit kan bruge. Du kan læse mere om retningslinier for fælleslokalet i husordenen for fælleslokalet. Via hjemmesiden kan du booke lokalet pr mail til bestyrelse, hvis du skal bruge det til større arrangementer.

Affald

Ejendommen har skraldesug til restaffald fra husholdning. Alt affald skal i 15-liters poser, som skal lukkes, ellers kan røret blokeres. Skaktslugen skal lukkes efter brug, ellers kan trykket ændres.
Da ejendommen er omfattet af Københavns Kommunes regulativ for sortering af affald, har vi et skraldeskur i gården, hvor der står containere til Hård plastik, Metal, Småt elektronik, Farligt affald og Småt storskrald. Møbler og større elektronik kan stilles på gulvet.

Papkasser skal i papcontainerne, der står i aflukket rum i tilknytning til storskraldsrummet.

Lige imellem ind- og udkørsel til parkeringspladsen er containere til flasker, aviser og batterier opstillet.

Du kan læse mere om KK sortering af affald: https://www.kk.dk/affaldssortering

Håber du/I kommer til at nyde at bo i Det Flexible Hus. Hvis der er spørgsmål som dette infobrev eller hjemmesiden ikke kan svare på, kan bestyrelsen selvfølgelig altid kontaktes.