Ejendomsservice

Aamann & Wulff Aps står for den daglige drift af ejendommen
I dagtimerne kan ejendomsservice kontaktes i tidsrummet 08:00 - 15:00 på telefon 72170717 og tast 1
Vagt telefon uden for normal arbejdstid: 
Ejendommen tilknyttes vores 24 timers døgnvagt, hvor der kan ringes til VED AKUT opstået problemer i tidsrummet kl. 15.00 – 7:00. Telefon nr: 72170717
Ordningen skal uden for den normale åbningstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser mod bygningen eller alvorlige Driftsforstyrrelser. 
Et akut problem kan fx Være: 
Svigt i Varmeforsyningen eller vandforsyningen i større omfang. 
Svigt i elforsyningen. 
Brud på vandledninger og rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. 
Skybrud. 
 
VIGTIGT: En akut skade er fx. ikke: 
En dør der ikke lukker ordentlig.
En vandhane eller et rør der drypper forsigtigt 
Eller pæren er gået i opgangen.


NB:  Ved brug af vagttelefonen, og det kræver at vi kommer ud – og skal låse håndværkere ind m.m – er det under diverse serviceydelse, og ovenstående timepriser er gældende.
 
Til opgaver hvor det ikke er akut, men hvor det kan ordnes dagen efter eller til næste gang vi er på ejendommen, 
der bruges følgende mail: info@aa-w.dk
Aamann & Wulff Aps står for den daglige drift af ejendommen
I dagtimerne kan ejendomsservice kontaktes i tidsrummet 08:00 - 15:00 på telefon 72170717 og tast 1
Vagt telefon uden for normal arbejdstid:
Ejendommen tilknyttes vores 24 timers døgnvagt, hvor der kan ringes til VED AKUT opstået problemer i tidsrummet kl. 15.00 – 7:00. Telefon nr: 72170717
Ordningen skal uden for den normale åbningstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige hændelser mod bygningen eller alvorlige Driftsforstyrrelser.
Et akut problem kan fx Være:
Svigt i Varmeforsyningen eller vandforsyningen i større omfang.
Svigt i elforsyningen.
Brud på vandledninger og rør, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
Skybrud.

VIGTIGT: En akut skade er fx. ikke:
En dør der ikke lukker ordentlig.
En vandhane eller et rør der drypper forsigtigt
Eller pæren er gået i opgangen.


NB: Ved brug af vagttelefonen, og det kræver at vi kommer ud – og skal låse håndværkere ind m.m – er det under diverse serviceydelse, og ovenstående timepriser er gældende.

Til opgaver hvor det ikke er akut, men hvor det kan ordnes dagen efter eller til næste gang vi er på ejendommen,
der bruges følgende mail: