< Tilbage

Affaldsortering23-04-2018 - 14:27

Affald i de rigtige kontainere

 

Kære beboere i Det Flexible Hus

 

Vi har en rigtig god affaldssortering som vi bør værne om, men det kniber lidt med sorteringen.

 

Så derfor, kære beboer,kildesorter dit affald og nedbryd volumen så meget som du kan,så containerne udnyttes optimalt.

 

Der er opsat skilte på dansk og engelsk, dette giver mulighed for at benytte den rigtige container.

 

Glas og aviser, ugeblade og reklamer, skal i containerne der er opstillet ved parkeringspladsen,

 

Husholdningsaffald SKAL bortskaffes via affaldsskakten på de respektive etager. 

Husk at bruge 15 liter poser som skal lukkes inden de kastes i skakten.

Pizzabakker og andet større husholdningsaffald skal nedbrydes i en passende størrelse, så det ikke sætter sig fast i skakten.

 

 

 

Dear residents of the Flexible House

We have a very good waste sorting that we should take care of, but it's a bit of a sort of sorting.

So, dear residents, source your waste and break down volume as much as you can, so that the containers are optimally utilized.

There are signs in Danish and English, which allows you to use the right container.

Glasses and newspapers, magazines and advertisements must be in the containers located at the parking lot,

Household waste SHALL be disposed of via the waste shake on the respective floors.
Remember to use 15 liter bags that are closed before throwing them in the shaft.
Pizza containers and other major household waste must be broken down to an appropriate size so that they do not get caught in the shaft.

< Tilbage