< Tilbage

Ikke muligt at aflevere affald i containere indtil videre16-05-2020 - 12:51

Dette gælder dog ikke mad/bioaffald

Desværre er der nogen, der har sat så meget affald ned ved vores affaldscontainere, at renovationsfirmaet ikke har tømt vores containere. Derfor skal vi først have vores vicevært til at rydde rummet, og derefter bestille renovationsfirmaet til at komme at tømme det. Så indtil dette er sket, må der ikke sættes yderligere affald ned i rummet. Undtaget er mad/bioaffald.

 

Husk at hvis containerne er fyldte, så må der ikke puttes mere i. Alternativt kan selv bortskaffe det på genbrugsplads eller opbevare det i sin lejlighed indtil, der er plads i containerne igen.

< Tilbage